header afbeelding
Lezingen

Het water staat ons bijna aan de lippen!

donderdag 23 februari
19:15 uur
Bovenzaal
Gratis

Het klimaat is hot. Dat voelen we ook in Zuid-Oost Brabant. Waterbeleid is daarom een belangrijk thema bij de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart. Reden voor GroenLinks Heeze-Leende en Geldrop-Mierlo om een thema-avond over water te organiseren op donderdag 23 februari in ’t Perron in Heeze. Er zijn twee sprekers: Tom Ludwig (Statenlid voor GroenLinks en fractievoorzitter in de afgelopen periode) en voormalig boswachter bij het Brabants Landschap, Mari de Bijl.

Er is veel werk te doen, zoals regenwater vasthouden en tegengaan van wateroverlast, verdroging en waterverspilling. Ook zorgen voor schoner oppervlaktewater wordt steeds belangrijker. Tom Ludwig is o.a. woordvoerder voor milieu, water, toezicht en handhaving, omgevingsdiensten en omgevingswet. Hij vertelt over de rol van de provincie in het waterbeleid en de visie van GroenLinks daarin. Hij laat zien hoe belangrijk het is dat we de toenemende verdroging en wateroverlast aanpakken, en wat hiervoor nodig is. Ook moet Nederland in 2027 voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water, terwijl in Brabant het water nog verre van schoon is. Wat moeten we doen om de waterkwaliteit te verbeteren?

Ook zijn er 15 maart Waterschapsverkiezingen. Mari de Bijl staat op de kandidatenlijst van de Waterschapspartij WaterNatuurlijk de Dommel. Hij vertelt in woord en beeld over de visie van WaterNatuurlijk en over wat hij gedurende zijn lange loopbaan bij Brabants Landschap zoal tegenkwam op watergebied. Hij weet wat er speelt in Heeze-Leende. Wat betekent de verdroging voor ons grondwater, de heide, bossen en dieren? Agrariërs hebben graag een lage grondwaterstand, terwijl de natuur juist een hogere nodig heeft. Hoe combineer je die belangen?

Er is natuurlijk ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. De avond wordt afgesloten met een paneldiscussie met de beide sprekers en de fractievoorzitters Chris Jacobs uit Heeze en Paul Kuijken uit Geldrop, die vragen uit de zaal zullen beantwoorden. Wat kunnen inwoners zélf doen om regenwater vast te houden en te besparen op verbruik? Is ontstening van de dorpskernen vooral een taak voor de gemeente of meer van de inwoners? Wij zijn erg benieuwd naar jullie vragen!

Tot slot: ga vooral stemmen!

Kaarten info
donderdag 23 februari
Aanvang 19:15 uur
Gratis