Lezingen
donderdag 18 oktober / 20:00 uur / Rabozaal /Gratis

Roofvogels in Nederland

Een lezing door Henk Sierdsema van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Sierdema is Senior Onderzoeker en is een autoriteit op dit gebied. Hij is vogelkenner bij uitstek en geeft regelmatig lezingen.
Tijdens de lezing zullen allerlei soorten roofvogels de revue passeren, met speciale aandacht voor hun kenmerken en hun leefgebied.