header afbeelding

Privacy verklaring


Stichting Beheer Horeca Dorpshuis Heeze (hierna aangeduid als ’t Perron/wij) verwerkt gegevens ten behoeve van de exploitatie van en activiteiten in het dorpshuis. Door de aard van deze diensten beschikken wij over bepaalde persoonsgegevens van u. Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Daarom geven we u in dit privacybeleid informatie over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacybeleid heeft betrekking op alle persoonsgegevens die ‘t Perron verzamelt tijdens uw interacties met ‘t Perron: zoals wanneer u onze website bezoekt, ruimtes huurt of activiteiten bezoekt die worden georganiseerd in en/of door ‘t Perron, tickets aanschaft, u abonneert op nieuwsbrieven, contact opneemt met onze beheerders enzovoorts.

Waarvoor gebruikt ‘t Perron uw gegevens

’t Perron verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

* Vastleggen van uw reservering, bijv. huren van ruimtes of verkoop van tickets

* Afhandelen van uw betaling

* Verzenden van gepersonaliseerde (e-mail) nieuwsbrieven of post

* Uitnodigingen te sturen voor activiteiten

* Gegevens verwerken voor deelname aan prijsvragen of andere acties

* Vragen of klachten te beantwoorden

* Optimaliseren van onze dienstverlening en website

* Voldoen aan wettelijke verplichtingen

* (Statistische) analyse en rapportage (zie ‘Gebruik van cookies’ hieronder)

Deze verwerkingen worden gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen: de uitvoering van een overeenkomst, de behartiging van ons gerechtvaardigd belang en/of op basis van jouw toestemming.

Welke gegevens verwerkt ’t Perron van u

’t Perron kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

* Naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en/of rekeningnummer

* Voorkeuren voor toekomstige communicatie van ‘t Perron

* Gegevens over de producten en/of diensten die u hebt aangeschaft of waar u interesse in heeft getoond

* Persoonsgegevens verzameld via cookies (zie ‘Gebruik van cookies’ hieronder)

Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd, hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We zijn echter niet altijd in staat om te controleren of iemand ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken. De specifieke bewaartermijn is afhankelijk van de aard van de persoonsgegevens en het doeleinde waarvoor deze worden verwerkt. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gebruik beeldmateriaal

Het is mogelijk dat er in ’t Perron (tijdens activiteiten) foto’s worden gemaakt ter publicatie op onze website en/of social media. Wij zullen hiervoor altijd vooraf uw toestemming vragen – bij weigering daarvan dient u niet deel te nemen aan de (groeps)foto.

Bij het gebruik van beeldmateriaal zullen we altijd afwegen of het bericht en het gebruik van het beeldmateriaal gepast is. Mocht je toch nog bezwaar maken tegen de publicatie, dan zullen we het betreffende bericht zo spoedig mogelijk van onze kanalen verwijderen.

Delen van persoonsgegevens

‘t Perron verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, vereisen wij maximale inspanningen in de bescherming van uw persoonsgegevens. In de verwerkersovereenkomst met deze bedrijven bepalen wij voor welke doeleinden zij uw gegevens mogen gebruiken en eisen wij passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.

Uw rechten

U heeft het recht de door u gedeelde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of verwijderen (indien dit wettelijk toegestaan en praktisch mogelijk is). Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ‘t Perron. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek daartoe kunt u indienen via de verderop beschreven contactmogelijkheden. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u te identificeren. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken reageren op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u geen nieuwsbrieven (meer) van ons wilt ontvangen, dan kunt u ons dit laten weten door gebruik te maken van de uitschrijf-link in de e-mail die u ontvangt. Wij laten uw gegevens dan blokkeren voor commerciële berichten.

Gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij het eerste bezoek aan onze website worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ook gebruiken wij cookies waarmee wij onze website kunnen optimaliseren. Waar mogelijk gebruiken wij de informatie die we verkrijgen middels cookies om u vervolgens – met uw toestemming - informatie te bieden die bij uw interesses past. Meer informatie over de gebruikte cookies vindt u via de Cookie instellingen[RAd1] .

Wanneer u niet wilt dat er een cookie wordt geplaatst, dan kunt u dit blokkeren. U kunt dit instellen via de Cookie instellingen [RAd2] en middels de privacy instellingen van uw internet browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden middels de help-functie van uw browser.

Websites van derden

Onze website bevat links naar websites van derden, waaronder social media-aanbieders. Dit privacybeleid is daarop niet van toepassing. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan om de privacyverklaringen van deze derden te raadplegen voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. Wij adviseren u daarom regelmatig ons privacybeleid te bekijken.

Contact

Heeft u vragen over ons privacybeleid? Neem contact met ons op via secretariaat@tperron.nl of ga naar onze contactpagina.Blijf op de hoogte!
Ontvang het laatste nieuws en de leukste activiteiten direct in je mailbox.