header afbeelding
donderdag 3 augustus  /  11:25 uur

Ervaringsverhalen over geestelijke gezondheid: De Gespreksgroep

Ervaringsverhalen, steun en erkenning in groepen voor mensen met achtergrond in de geestelijke gezondheid (zorg).

Thema's die we zullen bespreken kunnen zijn:

  • Eenzaamheid
  • zelfzorg
  • verlies ervaringen
  • omgaan met emoties
  • zelfbescherming

De ‘Gespreksgroep’ is een initiatief van Andre Bogers en wordt ondersteund door Joost ’t Hoen, Kwartiermaker voor de gemeente Heeze-Leende.

We willen een groepje van ongeveer 8 mensen bij elkaar krijgen met achtergrond in de geestelijke gezondheid.

Het idee is dat er verteld wordt over de verschillende ervaringen en dat er naar elkaar wordt geluisterd.

Dit zonder te oordelen, maar te komen tot erkenning, herkenning en eventuele tips die een verbetering zouden kunnen geven aan de situatie van de deelnemers.

Leeftijd en achtergrond maakt niet uit. Wel is het de bedoeling dat alles wat gedeeld wordt binnen de groep blijft. Veiligheid en discretie staan voorop!

De drempel is laag, koffie en thee staan klaar.

We beginnen met ontmoetingen op de eerste woensdagen van de maand, te beginnen in september 2023. Hieronder de eerste data;

- Woensdag 6 september 2023 van 15:00u tot 17:00u.

(Deze middag zal gebruikt worden om informatie uit te wisselen).

- Woensdag 4 oktober 2023 van 15:00u tot 17:00u.

- Woensdag 1 november 2023 van 15:00u tot 17:00u.

- Woensdag 6 december 2023 van 15:00u tot 17:00u

- Woensdag 3 januari 2024 van 15:00u tot 17:00u.

De ontmoetingen vinden allen plaats in dorpshuis ’t Perron, Schoolstraat 48 Heeze.

Aanmeldingen voor de ontmoetingen, ontvangen we graag uiterlijk 10 dagen voor aanvang zodat we een inschatting kunnen maken van het aantal deelnemers.

Aanmelden kan via; awm.bogers@hslnet.nl.